Sygehusapoteket - Medicin til hospitalspatienter gennem 250 år

Sygehusapoteket - Medicin til hospitalspatienter gennem 250 år

450,00 DKK

Vejl. udsalgspris 450,00 DKK


stk.

af Hans-Otto Loldrup

Stort format. 256 sider. 440 illustrationer.
Udgivet 2008.
DVD med gamle film af produktion på Sygehusapoteket i Odense medfølger.
ISBN 978-87-89742-07-6
            
Den 10. april 1758 indviede Frederik V apoteket på Kgl. Frederiks Hospital i Bredgade. Det var det første apotek i Danmark, der blev oprettet med det formål at forsyne et hospital med medicin – og dermed begyndelsen på historien om sygehusfarmacien i Danmark.

Gennem et kvart årtusinde har en stadigt større del af de hospitalsindlagte patienter fået medicin fra sygehusapoteker. Udviklingen rummer voldsomme forandringer: Apoteket på Frederiks Hospital var samtidig et almindeligt apotek, hvor folk kunne gå ind fra gaden og købe medicin, og apoteket havde ret til selv at fremstille lægemidler.

I 1800-tallet indførtes dispensationsanstalter, fx på Almindelig Hospital og Kommunehospitalet i København. De måtte ikke fremstille lægemidler, men alene hjemkøbe medicin fra de private apoteker og fordele den til hospitalets afdelinger. Apotekerloven af 1913 gav mulighed for at etablere hospitalsapoteker med egen produktion. Det førte til, at sygehusapotekerne udviklede sig til veritable medicinfabrikker, indtil også denne udvikling vendte. Inspireret fra udlandet flyttede man fokus fra fremstillingsprocessen til den enkelte patients anvendelse af præparaterne. Det har medført afvikling af en stor del af den traditionelle lægemiddelproduktion, og i stedet lægger sygehusapotekerne vægt på klinisk farmaci, serviceproduktion og medicinservice.

I anledning af 250 års-jubilæet udgav Hans-Otto Loldrup denne omfattende beskrivelse af sygehusfarmaciens udvikling. Den dækker både den generelle faglige udvikling og historien om de enkelte sygehusapoteker, såvel nuværende som nedlagte. Endvidere beskrives specielle institutioner som Isotopapoteket, Landbohøjskolens Apotek og Militærhospitalets Apotek. Historien er ført ajour, så den omfatter ændringerne i forbindelse med regionsdannelsen.
 
DVD med historiske film medfølgerDet moderne hospitalsapotek 1945-1974


Redigeret af Hans-Otto Loldrup
Gennem fire enestående film fra sygehusapoteket i Odense opleves, hvad der på optagelsestidspunkterne var de mest moderne produktionsmetoder.
Samlet spilletid: 1 time 22 minutter.